Wat is een thuiskopie?

In artikel 16c van de Auteurswet staat dat iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie mag maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst: de thuiskopie.
Sinds een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 10 april 2014 (C-435/12) geldt dat de bron van een kopie legaal moet zijn, 'illegale downloads' zijn niet meer toegestaan.

Wat is de thuiskopievergoeding?

Door het maken van een thuiskopie lopen de makers van het werk of andere rechthebbenden inkomsten mis. De thuiskopievergoeding dient ter compensatie voor deze kopieën. Rechthebbenden zijn componisten, auteurs, muzikanten, uitgevers, kunstenaars, producenten en regisseurs.
De minister van Justitie heeft Stichting de Thuiskopie aangewezen om alle thuiskopievergoedingen te incasseren en te verdelen. Er is een College van Toezicht aangesteld dat erop zal toezien dat deze taken correct worden uitgevoerd.

Wie betaalt de thuiskopievergoeding?

De consument is degene die uiteindelijk betaalt. Dat gebeurt via heffingen op gegevensdragers. Importeurs en fabrikanten dragen deze heffingen af aan Stichting de Thuiskopie.
Er zijn uitzonderingen bij export en levering aan professionele gebruikers.

Welke gegevensdragers vallen onder de thuiskopieregeling?

Tot 1 januari 2013 betrof de regeling alleen blanco gegevensdragers als CD's en DVD's (vroeger ook videobanden en muziekcassettes). Vanaf deze datum moet eveneens voor consumentenelektronica een vergoeding worden afgedragen. Bijvoorbeeld voor smartphones, PC's, laptops, tablets, settopboxen, externe harddisks, HDD-recorders, audio- en videospelers.
Op 1 januari 2018 werden usb-sticks en wearables met opslagmogelijkheid toegevoegd.

Uitzonderingen / uitsluitingen van de heffing

Er zijn apparaten die niet belast worden: gameconsoles / spelcomputers, memorecorders, fotocamera's en camcorders.
Ook enkele gegevensdragers ontspringen de dans: CD's en DVD's en geheugenkaarten (memorycards zoals SD, SDHC).

Vergoedingen voor thuiskopie per 1-1-2018

Gegevensdrager Tarief
E-reader € 0,80
Usb-stick € 0,60
Externe harddisk HDD en SDD, NAS met opslagcapaciteit € 0,60
Wearables met opslagmogelijkheid € 1,20
Tablet € 2,60
Smartphone/Telefoon met mp3-speler € 4,70
Personal Computer / laptop / server / mediacenter € 2,60
Portable audio-/videospeler € 1,20
Settopbox met harde schijf / HDD-Recorder € 3,80
  • Deze tarieven zijn excl. btw
  • De vergoedingen zijn verwerkt in de prijzen die in de winkels worden vermeld.
  • Voor een exact en actueel overzicht, inclusief toelichting, raadpleeg Tarieven_en__Voorwerpen_2018_-2020.