Privacyverklaring

Datum: 20-11-2018
Justitia.NL is een handelsnaam van Quodata

Quodata neemt de privacy van haar websitebezoekers en klanten serieus.

Doel en bewaartermijn

De logfiles van onze websites (de zogenoemde server logfiles) houden rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres. Doel hiervan is het veilig en bereikbaar houden van de website, waar wij een legitiem belang bij hebben. De logfiles worden na 30 dagen (bewaartermijn) automatisch verwijderd.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van bezoekers, prospects of klanten aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienst, voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de aangifte van strafbare feiten.

Beveiliging

Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens om ongeautoriseerde toegang en misbruik te beperken. Uw gegevens worden in de EU opgeslagen.

Privacyrechten

De AVG geeft u het recht:
  • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
  • Uitleg te krijgen hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen (als u de gegevens niet zelf aan ons heeft verstrekt).
  • Fouten in uw gegevens te laten corrigeren.
  • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt of wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.
  • Uw persoonsgegevens overgedragen te krijgen in xml-formaat (in door de AVG bepaalde gevallen).
  • Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op via de hieronder vermelde contactgegevens.

Cookies

Deze website toont advertenties van Google (AdSense/Doubleclick) en de bij haar aangesloten advertentienetwerken. Daarbij worden geen tracking cookies gebruikt. Op deze site worden namelijk alleen niet-gepersonaliseerde advertenties getoond. De cookies die door Google worden geplaatst dienen om (klik)misbruik te voorkomen en algemene statistieken te verzamelen. De advertenties zijn daarmee privacyvriendelijk.


Helaas wordt de Do Not Track optie massaal genegeerd, vooral door adverteerders waaronder het ook door ons gebruikte advertentienetwerk van Google. Gelukkig gebruiken wij niet-gepersonaliseerde advertenties, dus geen tracking cookies. Wilt u helemaal geen advertenties zien? Gebruik dan een zgn. ad-blocker. Daarmee kunnen advertenties volledig worden geblokkeerd.
Uitgebreide informatie over cookies vindt u op www.cookiewet.eu (onderdeel van Justitia.NL).

Klacht indienen

Heeft u vragen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Laat het ons weten.
Daarnaast kunt u bij de Nederlandse toezichthouder terecht met klachten over de manier waarop organisaties met uw persoonsgegevens omgaan, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in privacyverklaring

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld in verband met veranderingen in ons dienstenaanbod. Raadpleeg deze verklaring daarom met enige regelmaat.

Contactgegevens

Quodata
M. van den Berg
Krijgertje 2
5683 LD Best
E-mail: privacy@quodata.nl