Juridische portals

Wat zijn juridische portals of juridische zoekmachines?

De oerversie van een portal was ooit startpagina.nl, een verzameling links. Tegenwoordig zijn er ruwweg twee soorten portals. We noemen ze voor het gemak de verzamel-portal en de zoek-portal.

Een moderne versie van het type verzamel-portal is recht.nl. Deze website, die hieronder meer gedetailleerd wordt besproken, ontsluit uiteenlopende soorten juridische informatie.

Het andere type portal betreft geavanceerde zoekfuncties waarmee diverse bronnen razendsnel kunnen worden doorzocht. Niet alleen openbare bronnen, zoals wetten en jurisprudentie, maar ook de content van uitgeverijen, zoals tijdschriften, boeken en commentaren. Er kan in veel bronnen (databanken) tegelijk worden gezocht. Slimme filters completeren de zoekfuncties. Zo legt u de basis voor uw eigen wetenschappelijk bureau of kenniscentrum.

Weliswaar kan steeds meer informatie bij de overheid gratis worden gevonden, maar niet zo snel en overzichtelijk en ook niet in één keer.
Een waarschuwing vooraf: er wordt zoveel informatie ontsloten -en zo snel- dat u binnen de kortste tijd niet meer zonder deze systemen kunt.

Welke aanbieders van portals zijn er?

Tot eind 2011 waren er vier grote portals voor juridische professionals op de markt. Twee ervan komen uit de stal van de van oudsher bekende uitgeverijen Sdu (met OpMaat) en Kluwer (met Navigator), de andere twee zijn Legal Intelligence en Rechtsorde.nl. Alle vier zijn ze commercieel van aard.

Omdat Legal Intelligence eind 2011 verkocht werd aan Kluwer en Rechtsorde.nl in juli 2012 werd verkocht aan Sdu lijkt het erop dat de markt nu verdeeld is tussen twee leveranciers.
Sdu's OpMaat en Kluwer's Navigator proberen natuurlijk zo veel mogelijk eigen producten bij elkaar te brengen en als totaalproduct, met zoekfunctionaliteit, te verkopen. Daarbij zijn aparte versies mogelijk die zijn toegespitst op bijvoorbeeld de bedrijfsjurist, notaris of advocaat.
Wie is er niet grootgebracht met Tekst en Commentaar van Kluwer? Een bijna onmisbare bron. Sdu levert overigens een vergelijkbaar product.

Rechtsorde.nl en Legal Intelligence vormen in de kern een zoeksysteem. Deze juridische zoekmachines doorzoeken de openbare content en, indien u daarvoor een licentie hebt afgenomen, individuele titels van bijvoorbeeld Kluwer of Sdu. U kunt dus precies die content aanschaffen die u wilt, desgewenst in een mix van verschillende uitgeverijen. Ook uitgaven van kleinere uitgeverijen kunnen op deze manier worden aangeschaft. Bij een offerte-aanvraag wordt uw aanvraag in delen gesplitst omdat iedere betrokken uitgever zelf de prijs afgeeft van zijn titels.
De prijs van de basisfunctionaliteit is gebaseerd op het aantal 'fee earners': het aantal juristen of advocaten dat werkzaam is binnen het bedrijf of kantoor.

Ontwikkelingen op het gebied van portals

Voor bedrijven en juridische beroepen worden portals steeds belangrijker. Ze bieden een digitale werkomgeving waarin zoveel mogelijk kennis geïntegreerd aanwezig is. Wetteksten, annotaties, jurisprudentie, commentaar, voorbeelddocumenten / modellen, boeken en vakliteratuur. Daarnaast wil men ook graag zijn eigen -lokale- bronnen in het systeem geïntegreerd zien.
Diverse portals tonen een beperkte inhoud van tijdschriften. Bijvoorbeeld alleen de hoofdartikelen. Of er worden geen afbeeldingen getoond. Het gevolg is dat er informatie ontbreekt en dat u niet letterlijk kunt bladeren in een volledige digitale editie. Controleer deze functionaliteit voor de edities die voor u belangrijk zijn. Het is te verwachten dat de functionaliteit op dit gebied zal verbeteren.

Hieronder bespreken we enkele portals in detail. De aangeboden functionaliteiten van deze diensten kunnen snel wijzigen. De markt is volop in beweging en de grote spelers houden elkaar scherp in de gaten.
Een overzicht van portals vindt u op de startpagina van Justitia.NL

Eén specifiek onderdeel van de portals bespreken we apart, dat zijn de juridische modellen. Het gaat hierbij om standaardcontracten, soms ondergebracht in modellenboeken.
Zie: juridische modellen

Juridische portals stammen af van de Romeinen

Recht.nl

Dit is al lang een serieuze informatiebron op de juridische markt. De website biedt veel informatie, maar oogt een beetje rommelig.
Tegen betaling worden extra diensten aangeboden, die echter beperkter zijn dan die van Sdu en Kluwer. Zo kunt u weliswaar in de inhoudsopgave van veel vaktijdschriften zoeken, maar de artikelen zelf dient u vervolgens op papier lezen. Aan de andere kant vindt u hier extra's die andere portals ontberen zoals een actueel vacatureoverzicht en een agenda met cursussen en congressen.
Website: Recht.nl

Sdu - OpMaat

De portal OpMaat van Sdu is niet zo overzichtelijk. Het kleine lettertype draagt hiertoe bij, evenals de volle schermen en de afwezigheid van afbeeldingen. De interface ziet eruit alsof hij door techneuten gemaakt is.
Hier en daar komen foutmeldingen voor, er zijn links die niet werken. Er is nog geen synergie tussen alle onderdelen. Men is duidelijk nog volop bezig met de ontwikkeling van het geheel.
Website: Sdu OpMaat

Kluwer - Navigator

De portal Navigator van Kluwer vertoont qua opzet gelijkenissen met die van Sdu. Het grootste verschil betreft natuurlijk de bronnen die worden geraadpleegd. Qua uitvoering is het product van Kluwer consistenter en logischer van opbouw, wat het gebruiksgemak ten goede komt.
Website: Navigator Zoeken in juridische teksten

Legal Intelligence

De website van Legal Intelligence uit Rotterdam oogt zeer fris en overzichtelijk. De informatie wordt snel gevonden en op een duidelijke manier gepresenteerd.
Eind 2011 heeft Kluwer Legal Intelligence gekocht waardoor er een merkwaardige situatie leek te ontstaan, hoewel Kluwer zich haastte te verzekeren dat Legal Intelligence onafhankelijk blijft.
Website: Legal Intelligence

Rechtsorde.nl

Rechtsorde.nl is de directe concurrent van Legal Intelligence. De openbare juridische informatie wordt dagelijks bijgewerkt. Rechtsorde noemt zichzelf een contentintegratiesysteem.
Achter de schermen wordt de techniek van C-Content gebruikt. C-Content bestaat al 25 jaar en begon met het leveren van zoekprogramma's voor de cd's van Sdu en Kluwer. C-Content was de moedermaatschappij van Rechtsorde.nl. Op 1 juli 2012 is daar verandering in gekomen doordat Rechtsorde.nl verkocht is aan Sdu.
Website: Rechtsorde.nl

Tips voor juridische portals

  • Vraag proefabonnementen aan zodat u de producten in uw eigen werkomgeving kunt testen.
  • Bedenk welke tijdschriften of boeken u nu op papier gebruikt en welke kunnen vervallen bij het overschakelen naar een digitaal systeem. Dit heeft een kostenaspect maar ook een gebruiksaspect omdat niet alle leveranciers de complete edities online zetten (vaak alleen de hoofdartikelen, en geen afbeeldingen).
  • Gebruik de beperkte tijd van een testaccount efficiënt. Wanneer u een zoeksysteem test, aangevuld met producten van uitgevers, dan heeft u met verschillende partijen te maken. Dat maakt het verlengen van een testperiode lastig.
  • Zet voordat u gaat testen in een schema hoe u en uw collega's nu informatie opzoeken (online en in papieren bronnen). Noteer wat u anders wilt. Als u dit niet doet bestaat de kans dat u verdrinkt in de hoeveelheid mogelijkheden en informatie die ontsloten wordt.
  • Vergeet niet dat er steeds meer informatiebronnen online gratis beschikbaar komen. Ook uitgevers experimenteren met hun producten. Het is niet denkbeeldig dat in de toekomst bepaalde bronnen algemeen toegankelijk worden, onder toevoeging van reclame.