Europese cloud

[ europese-cloud.nl ]

Het nut van een Europese cloud

Een van de opvallende aspecten van cloudhosting is dat je als gebruiker niet weet waar je data zich bevindt: niet op welke server, niet in welk datacentrum en niet op welke geografische locatie. Dat brengt beveiligingsrisico's met zich mee: kan men in een ander land de data misschien inzien? Het voldoen aan Europese (privacy-)wetgeving is voor Europese bedrijven een must. En juist op dit gebied levert de public cloud vragen op.
In dit verband wijzen we op het ongeldig verklaren van het Safe Harbor-verdrag in oktober 2015.

Daarnaast geldt dat met name Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang hebben tot de dataservers van de grote Amerikaanse providers, bedrijven en internetknooppunten. Bovendien maakt Amerikaanse wetgeving het mogelijk vrij eenvoudig toegang te krijgen tot data die door Amerikaanse bedrijven wordt gehost, zelfs al dat hosten in Europa gebeurt.
Zie: cloudcontracten

De Europese cloud als fysiek netwerk in Europa

Europese cloud In het Europees Parlement is in september 2013 een voorstel van de Nederlandse Judith Sargentini door de justitiecommissie overgenomen. De essentie van het voorstel was dat Europa een eigen internetcloud moet ontwikkelen voor het opslaan van data. In deze Europese cloud zouden Europese overheden, particulieren en bedrijven, zoals banken en verzekeraars, online data kunnen opslaan. Opslag in Europa moet voorkomen dat met name Amerikaanse geheime diensten rondsnuffelen in de data en biedt een betere bescherming tegen misbruik door criminelen. Het Europees Parlement maakt zich na de onthullingen van Edward Snowden in 2013 extra zorgen over de veiligheid van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie die in de cloud worden opgeslagen.

Het gebruikmaken van servers die zich in Europa bevinden sluit aan bij de doelstellingen zoals die vanuit de Digitale Agenda NL zijn gesteld. In Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn al initiatieven ontplooid in deze richting, met een sterke focus op overheidsdiensten.
Noemenswaard is Cloud for Europe (C4E) dat gebaseerd is op het Europees Cloud Samenwerkingsverband ECP. Hierin worden cloudfaciliteiten voor de overheid ontwikkeld. Vanuit Nederland nemen enkele ministeries deel. De planning was dat het project in november 2016 zou eindigen. Op 1 oktober 2014 werd bekendgemaakt dat de tender (aanbesteding) tot nader order is uitgesteld (de bijbehorende website www.cloudforeurope.eu is niet meer als zodanig in gebruik).

Leveranciers van 'euroclouds'

Enkele grote cloudleveranciers, zoals Microsoft en Amazon, bieden cloudhosting binnen Europa aan. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezige data Europa niet zal verlaten. Dit is een stap in de goede richting - maar laat nog steeds onverlet dat volgens Amerikaanse wetgeving (Patriot Act enz.) de data opgevraagd kan worden door de Amerikaanse overheid.

Microsoft heeft twee locaties in Europa voor (euro)clouddiensten: Ierland (Dublin) en Nederland (Amsterdam). In contracten voor B2B kan worden afgesproken dat de data daar wordt opgeslagen. Hiermee vervalt feitelijk een van de kenmerkende aspecten van de cloud, namelijk dat je niet weet waar je data is opgeslagen.
Contracten voor opslag op specifieke geo-locaties kunnen overigens uitzonderingen bevatten voor beta- of prerelease-software, en voor backups.

Europese cloudstrategie staat als een huis

Cloudstrategie Europese Commissie

De Europese Commissie heeft in september 2012 een cloudstrategie uitgezet. Verwacht wordt dat hierdoor veel nieuwe banen worden geschapen. Europa zal verder profiteren van de innovatie door hoogwaardige kennis en extra omzet.

Men onderscheidt drie speerpunten:
1. Eerlijke en veilige contractsvoorwaarden
2. Standaardisatie
3. De ontwikkeling van een Europees samenwerkingsverband ter stimulatie van cloudgebruik door de publieke sector.

Voor meer informatie zie: speerpunten cloudstrategie uit 2012

Digital Single Market

Op 6 mei 2015 maakte de Europese Commissie de plannen bekend voor de Digital Single Market. Het doel hiervan is om Europa wereldleider te maken in de digitale economie. Een van de speerpunten is het instellen van een Europese cloud.
Het ontwikkelen van een volledig veilige datahaven zou Europa een economisch voordeel kunnen opleveren. IJsland doet dit al op een kleine schaal door privacy-vriendelijke wetgeving en de aanwezigheid van meerdere datacenters.
Meer informatie: Digital single market

The European Cloud Initiative

In het verlengde van de Digital Single Market is de European Cloud Initiative ontstaan: The European Cloud Initiative

CoCo Cloud door HP

Eind maart 2014 werd bekend gemaakt dat de Europese Commissie HP de leiding heeft gegeven bij het realiseren van de CoCo Cloud. De afkorting 'CoCo' staat voor 'confidential and compliant'. Dat het Amerikaanse Hewlett Packard het project coordineert heeft tot commentaar geleid omdat de inzet van een Amerikaans bedrijf via de Amerikaanse wetgeving tot inzage van de data in deze cloudomgeving kan leiden.
Ook zijn vraagtekens te zetten bij het feit dat een veilige cloud wordt opgezet door de -Europese- overheid. Dit roept de vraag op of deze Europese cloud niet vooral geschikt is voor Europese overheidsdiensten. Bedrijven zullen hun data bij voorkeur onderbrengen bij een volledig onafhankelijke partij.
==> het lijkt er inmiddels op dat dit project is verlaten.