Cookie Deze website serveert cookies voor advertenties. Ga alleen door als u dit goed vindt.   |   Balk inklappen   |   Meer informatie

Arbeidsrecht

[ arbeidsrecht.biz ]

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht betreft de regels met betrekking tot het verrichten van arbeid ten behoeve van een ander. Men maakt wel onderscheid tussen het collectieve en het individuele arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht betreft de regels ter bescherming van de werknemersbelangen en de werkgeversbelangen. Werknemersbelangen worden vooral behartigd door ondernemingsraden en vakbonden (cao's!), terwijl de werkgeversorganisaties opkomen voor de belangen van de werkgever.

Wij richten ons vooral op het individuele arbeidsrecht. Hierbij gaat het om regels betreffende de specifieke relatie tussen werkgever en werknemer. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als arbeidsovereenkomsten en ontslag. Daarnaast bespreken wij aanverwante arbeidsrelaties, zoals overeenkomsten van opdracht, met bijbehorende regelgeving.

Van arbeidsrecht behandelen we de volgende onderwerpen:


Vrouwe Justitia

Privacy en werk

Nieuwe technieken maken het steeds makkelijker voor werkgevers om hun werknemers te controleren. Omdat privacy steeds belangrijker wordt schetsen we hier de regels bij het verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsrelatie.
  • Het verwerken van persoonsgegevens moet rechtmatig gebeuren, proportioneel zijn en een noodzakelijk doel hebben.
  • Er mogen geen andere manieren zijn om het gestelde doel te bereiken, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers.
  • De persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel.
  • Bij controle moeten de werknemers vooraf worden geïnformeerd.
  • De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor hun -oorspronkelijke- doel.
  • De persoonsgegevens moeten worden beveiligd.
  • Werknemers kunnen hun gegevens inzien en eventueel corrigeren.