Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Arbeidsrecht | Arbeidsovereenkomsten | Ontslag | VAR-verklaring (OUD) | Waadi Wet DBA - modelovereenkomsten

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht betreft de regels met betrekking tot het verrichten van arbeid ten behoeve van een ander. Men maakt wel onderscheid tussen het collectieve en het individuele arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht betreft de regels ter bescherming van de werknemersbelangen en de werkgeversbelangen. Werknemersbelangen worden vooral behartigd door ondernemingsraden en vakbonden (cao's!), terwijl de werkgeversorganisaties opkomen voor de belangen van de werkgever.

Wij richten ons vooral op het individuele arbeidsrecht. Hierbij gaat het om regels betreffende de specifieke relatie tussen werkgever en werknemer. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als arbeidsovereenkomsten en ontslag. Daarnaast bespreken wij aanverwante arbeidsrelaties, zoals overeenkomsten van opdracht, met bijbehorende regelgeving.

Van arbeidsrecht behandelen we de volgende onderwerpen:


Vrouwe Justitia

Privacy en werk

Nieuwe technieken maken het steeds makkelijker voor werkgevers om hun werknemers te controleren. Omdat privacy steeds belangrijker wordt schetsen we hier de regels bij het verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsrelatie.