Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: AVG: Europese Privacyverordening | Bescherming persoonsgegevens | Verwerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming | Doorgifte persoonsgegevens | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

Wat is Privacy by Default?

We spreken van Privacy by Default als de instellingen van een programma, app, website of dienst zodanig zijn dat maximale privacy wordt betracht. Let wel: dat is de maximale stand van dat programma of die dienst. Het kan zijn dat het absoluut gezien niet bijzonder privacyvriendelijk is.
Het gaat niet alleen om opties die kunnen worden ingesteld, ook zaken als algemene voorwaarden moeten privacyvriendelijk zijn. Dus geen verstopte privacy-onderwerpen op een plek waar ze niet thuishoren. Geen opt-out regime, maar opt-in: pas als iemand zich ergens voor heeft aangemeld ontvangt hij informatie (opt-in), niet het automatisch ontvangen totdat het wordt stopgezet (opt-out).

Privacy by Default wordt vaak in verband gebracht met Privacy by Design. Het zijn verwante begrippen; Privacy by Design geeft aan dat privacy bij het ontwikkelen van informatiesystemen en diensten vanaf het begin moet worden omarmd.
Privacy by Default en Privacy by Design zijn als concept verankerd in artikel 25 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom is Privacy by Default zo belangrijk?

Websites en sociale netwerken in het bijzonder, willen zo veel mogelijk van u te weten komen. Daarmee kunnen ze hun diensten uitbreiden, meer geld verdienen met het doorverkopen van uw informatie en u relevantere advertenties voorschotelen. Hieruit volgt dat men er baat bij heeft dat u zoveel mogelijk persoonsgegevens afgeeft.
Om dat gebruik in te dammen, en misbruik te voorkomen moeten bezoekers of gebruikers (tegen zichzelf) beschermd worden. Daarom dienen de standaard settings zodanig te zijn dat ze een maximale privacy garanderen.

Veilige standaardinstellingen zijn zo belangrijk omdat gebruikers vaak de default instellingen kiezen of accepteren. Dat vindt zijn oorzaak in onduidelijk vragen en opties, en ook door gehaastheid. Daarnaast is er nog een grote groep, waaronder veel ouderen en jongeren, die de implicaties van hun keuzes niet overzien.
Gebruikers zijn er dus bij gebaat dat de voorgestelde opties privacyvriendelijk zijn, vandaar de naam Privacy by Default.

Browsers met een 'Do Not Track'-optie bieden een goede aanzet tot privacy (vooral als die optie default aanstaat). Websites die deze optie respecteren geven doen dat op basis van Privacy by Default.

Voorbeelden van het ontbreken van Privacy by Default

Privacy / privé