Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: AVG: Europese Privacyverordening | Bescherming persoonsgegevens | Verwerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming | Doorgifte persoonsgegevens | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Bij de inzet van cloud computing hebben deze regels extra aandacht nodig.

Het exporteren van persoonsgegevens: doorgifte

Het exporteren van persoonsgegevens, ook wel doorgifte genoemd, is een vorm van verwerking van persoonsgegevens. De gebruikelijke verwerkingsvoorwaarden zijn hierop onverkort van toepassing (voor deze voorwaarden zie: privacywet en persoonsgegevens). Daarnaast zijn er in veel gevallen bijzondere voorwaarden van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doorgifte naar een EU-lidstaat en doorgifte naar een land buiten de Europese Unie.
Op de export van persoonsgegevens naar een EU-lidstaat zijn geen extra regels van toepassing.
Daarentegen is doorgifte naar een land buiten de Europese Unie aan strenge regels onderworpen met als doel dat een zelfde bescherming als binnen Europa wordt gewaarborgd. De regels daarvoor worden hieronder kort toegelicht.

Doorgifte buiten de EU + toereikend beschermingsniveau

Hoofdregel is dat persoonsgegevens uitsluitend mogen worden doorgegeven naar landen die een passend beschermingsniveau waarborgen. Welke landen dit zijn is te vinden op de Lijst van landen met passend beschermingsniveau.

Voor de Verenigde Staten gold tot oktober 2015 een aparte regeling: Safe Harbor

Doorgifte buiten de EU + ontoereikend beschermingsniveau

Controle bij export

Doorgifte naar landen die geen waarborg bieden voor een passend beschermingsniveau is slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk:
Wordt aan geen van bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan is doorgifte buiten de Europese Unie naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt toegestaan met een vergunning van de minister van Veiligheid en Justitie.