Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Paard en recht: wat is hippisch recht?

Feitelijk bestaat hippisch recht niet. In het spraakgebruik worden hiermee de diverse rechtsgebieden bedoeld waarmee u te maken kunt krijgen bij juridische vragen en problemen met paarden.
Nederland kent steeds meer paardenliefhebbers. Volgens de laatste schattingen zijn er in Nederland ergens tussen de 300.000 en 500.000 paarden en pony's. De paardensport is naast voetbal en tennis de meest beoefende sport in Nederland.
Het grote aantal paarden in Nederland zorgt voor een evenredig aantal geschillen waarbij paarden betrokken zijn, vandaar deze speciale website Paard En Recht.

Koop en verkoop van een paard

Paardenpaspoort: identificatie en registratie bij paarden

Ida op de Breidablik

Paard en recht: huur en verhuur

Paard en recht: aansprakelijkheid bij paarden en pony

Onder bepaalde omstandigheden is de paardenbezitter niet, of slechts beperkt, aansprakelijk. Enkele voorbeelden:
Koop en verkoop van paarden

Verzekering voor aansprakelijkheid