Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Cloudrecht | Cloudcontract | Cloud computing | Europese cloud

Cloud (computing) is hip, hype en marketing

Omdat er veel definities van cloud zijn, is het een wat lastig te bespreken onderwerp. Het lijkt er steeds vaker op dat 'in de cloud' synoniem is met 'op internet'.

Een voorloper van cloud computing was virtualisatie binnen een datacentrum. Daarbij konden programma's en gegevens verspreid worden over verschillende servers. Cloud computing gaat een stap verder: programma's en gegevens kunnen tussen datacenters worden verplaatst, over landsgrenzen heen.

Verschillende soorten cloud computing of cloud services

Er zijn verschillende manieren om tegen cloud computing aan te kijken:
Vaak worden bedrijven aangemoedigd 'in de cloud' te gaan om kosten te besparen. Hierbij wordt als argument aangevoerd dat eigen hardware (de servers) niet meer nodig is omdat de servers in het datacentrum het werk overnemen. Dit aspect is natuurlijk goed te visualiseren en levert op korte termijn kostenbesparing op. Het is daarmee een aspect dat het management van een organisatie enorm aanspreekt.

Vervanging van de eigen hardware betekent minder investerings- en beheerskosten (onderhoud). Ook voor software valt een deel van de beheerskosten weg als de gebruikte programmatuur niet meer in-huis op de eigen server wordt geïnstalleerd, maar vanuit het datacentrum wordt afgenomen. Voor in-huis wordt ook het begrip on-premise gebruikt.
Clouds bescherming

Voordelen en nadelen cloud computing

Tegen deze achtergrond behandelen wij de belangrijkste voor- en nadelen van cloud computing. Wij zijn kritisch. Besef dat de meeste leveranciers bij het beschrijven van de voordelen niet exact vermelden met welke situatie er vergeleken wordt. Kostenbesparingen worden zelden onderbouwd met controleerbare cijfers. Dat komt mede doordat er nog weinig ervaringscijfers zijn.

Voordelen cloud computing

Nadelen van 'in de cloud gaan'

Geen wolkje aan de lucht bij cloud computing?

Cloud shadow IT

Dropbox, WeTransfer, fotobewerkers en pdf-converters zijn voorbeelden van handige tools die niet meer weg te denken zijn. Het zijn allemaal cloudapplicaties en ze vallen meestal buiten de officiële inkoop- en IT-processen. Dit heeft consequenties op het gebied van beveiliging, met datalekken tot gevolg.

Aandachtspunten cloud computing

Bij het gebruik van de cloud of cloud services komen diverse onderwerpen om de hoek kijken. Wij noemen er enkele: (Klik op de onderwerpen voor gedetailleerde informatie)