Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is feitelijk niets anders dan hulp bij juridische kwesties. Twee elementen zijn van belang: het leveren van juridische kennis en het bieden van financiŽle verlichting.

In bepaalde situaties is de algemene juridische kennis die geboden wordt in bijvoorbeeld rechts- of wetswinkels genoeg om u te helpen. Soms is gedetailleerde kennis nodig van een juridisch vakgebied of moet er geprocedeerd worden, waarvoor een advocaat nodig is. Het zal geen verbazing wekken dat de kosten oplopen naarmate de kennis die wordt gevraagd gespecialiseerder is.

Onze samenleving wordt complexer, er komen steeds meer regels en wetten. Vrijwel iedereen krijgt dan ook vroeg of laat te maken met een juridische kwestie. Dan kan het prettig zijn om een verzekering voor rechtsbijstand te hebben. Vanwege de inhoudelijke kennis en ondersteuning, en vanwege de kosten. Er zijn veel soorten rechtsbijstandverzekeringen, oplopend in mogelijkheden en in prijs.

Rechtsbijstand - in welke vorm, wat wilt u bereiken?

Misschien is de gewenste uitkomst bij een geschil dat u morele genoegdoening krijgt, eerherstel zo u wilt. Of u wilt financiŽle genoegdoening. Ga altijd goed na of een procedure het waard is om gevoerd te worden. Een klachtenbrief schrijven hoeft niet veel tijd te kosten, maar het inschakelen van een mediator of de gang naar de rechter kost vaak wel veel tijd en energie, nog afgezien van de kosten. Is het u dat waard? Besef ook dat gelijk hebben niet automatisch betekent gelijk krijgen. De uitkomst kan uiteindelijk negatief voor u uitvallen. Bedenk van te voren hoe u daarmee omgaat.

Zoals gezegd spelen ook de kosten voor het inwinnen van juridisch advies of het verkrijgen van juridische bijstand een belangrijke rol. Probeer vooraf een realistische inschatting te (laten) maken.

Rechtsbijstandverzekering

U kunt zich letterlijk verzekeren van juridische hulp met een rechtsbijstandverzekering. De jaarpremie voor een gezin met kinderen ligt ruwweg tussen de 200 en 250 euro. De meestvoorkomende juridische conflicten zijn hiermee gedekt. Let bij afsluiting op de exacte dekkingsgebieden (ondergebracht in modules) en maximale vergoedingen. Bij het afsluiten van een verzekering geldt een wachttijd (om te voorkomen dat u zich aanmeldt als het conflict al bestaat).
Bepaalde onderwerpen kunnen worden uitgesloten van verzekering. Bijvoorbeeld arbeidsconflicten. Als u niet in loondienst werkt of gepensioneerd bent, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar wanneer u als werknemer ten onrechte wordt ontslagen, is - inhoudelijke en financiŽle - ondersteuning meer dan welkom. Zie ook onze pagina over arbeidsrecht

Vaak is een franchise (grensbedrag) van toepassing. Alleen indien het schadebedrag hoger is dan de franchise wordt uw casus in behandeling genomen. Bij een lager schadebedrag wordt uw casus niet in behandeling genomen omdat het belang te gering is. Controleer of er overlappingen zijn met andere verzekeringen, zoals die voor verkeersrechtsbijstand.

De rechtsbijstandverzekeringen worden ondergebracht of uitgevoerd door een beperkt aantal bedrijven. Dat is enerzijds vanwege de specialisatie en anderzijds vanwege Europese wetgeving die bepaalt dat een bedrijf dat verzekeringen verkoopt geen rechtsbijstand mag verlenen.

Prepaid rechtsbijstand / prepaid rechtshulp

Juriste rechtsbijstand Een alternatief voor een verzekering is het inkopen van juridische hulp voor een vast bedrag: prepaid rechtshulp. U weet dan van te voren hoe hoog de juridische kosten zullen zijn. Let op wat er precies wordt geleverd. Als er een vervolgactie nodig is dan kan die nieuwe kosten met zich meebrengen.
Prepaid rechtshulp is een marketingterm. Als een jurist u van te voren vertelt wat hij gaat doen voor een bepaald bedrag, bereikt u hetzelfde.

Particuliere rechtsbijstand versus zakelijke rechtsbijstand

Er zijn evidente verschillen tussen een rechtsbijstandverzekering die u afsluit als privťpersoon en een verzekering die u afsluit als bedrijf. Met name zzp'ers moeten erop letten dat ze de juiste verzekering afsluiten omdat bij hen de scheidslijn tussen werk en privť niet altijd even duidelijk is. Mensen die in de creatieve sector werkzaam zijn, zoals muzikanten, hebben in ieder geval een zakelijke rechtsbijstandverzekering nodig.
Let op de uitsluitingen: diverse zakelijke rechtsbijstandverzekeringen sluiten conflicten op het gebied van intellectuele eigendom uit. Daaronder vallen o.a. octrooirecht, merkenrecht en auteursrecht. Meestal zijn geschillen over handelsnaam en domeinnaam wel gedekt.
Een zakelijke rechtsbijstandverzekering wordt ook wel rechtsbijstandverzekering ondernemers genoemd.

Tips voor rechtsbijstand of rechtshulp