Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: AVG: Europese Privacyverordening | Bescherming persoonsgegevens | Verwerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming | Doorgifte persoonsgegevens | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

Wat is Vergeetrecht?

Het vergeetrecht is het recht om te eisen dat persoonsgegevens worden verwijderd en dat verdere verspreiding wordt tegengegaan.
'Vergeetrecht' is geen zelfstandig recht, het is oorspronkelijk een vertaald begrip van the right to be forgotten. In de AVG is het vergeetrecht expliciet opgenomen waarbij de term right to erasure wordt gebruikt.
De focus ligt voornamelijk op de gegevens online omdat de impact hiervan zo groot is.
In de AVG is ook het recht van rectificatie opgenomen voor onjuiste of incomplete persoonsgegevens (artikel 16). Artikel 17 beschrijft het "Recht om te worden vergeten en om gegevens te laten wissen". Het gaat in artikel 17 niet alleen over verwijzingen in zoekmachines, maar ook over verwijdering bij de bron (organisatie, bedrijf, website).
Overigens lijkt het erop dat de oorspronkelijke titel van artikel 17 veranderd wordt in The right to erasure waardoor het begrip The right to be forgotten synoniem wordt voor verwijdering van links in zoekmachines (zie hierna).

Het vergeetrecht kwam vooral in het nieuws nadat het Europese Hof van Justitie op 13 mei 2014 (C-131/12, het Costeja-arrest) besloot dat iedere Europeaan het recht moet hebben bepaalde resultaten uit een zoekmachine te laten verwijderen.

Linkverwijderrecht / Verwijderingsrecht

Feitelijk gaat het genoemde arrest over linkverwijderrecht. De originele bron waarnaar verwezen wordt blijft bestaan. Alleen worden bepaalde gegevens zijn niet meer getoond als gezocht wordt via de naam van de betrokken persoon. Andere zoekbegrippen kunnen wel leiden tot deze gegevens.
Sinds het Costeja-arrest is het vergeetrecht synoniem geworden voor het verwijderen van zoekresultaten uit zoekmachines.
De oorspronkelijke casus betrof het verzoek tot verwijdering van resultaten uit Google, de uitspraak van het Europese Hof is van toepassing voor alle zoekmachines.

Voorwaarden voor vergeetrecht - voor verwijdering

Vergeet me nietjes Het Europese Hof oordeelde in zijn historische arrest dat zoekmachines links naar pagina's moeten verwijderen als gezocht wordt op naam en de verwijzingen onjuist, onvolledig, verouderd, irrelevant of bovenmatig zijn.
De uitspraak houdt niet in dat mensen of organisaties zoekresultaten gefilterd kunnen krijgen omdat ze die niet prettig vinden. Op de achtergrond speelt de afweging informatievrijheid versus censuur een rol. Zoekmachines zijn belangrijk in het maatschappelijk verkeer.
Bij elk verzoek tot verwijdering moet het persoonlijk belang worden afgewogen tegenover het algemene belang. Een BN'er of politicus zal niet snel een link naar onwelgevallige content verwijderd krijgen omdat hij of zij nu eenmaal onderdeel is van het publieke leven.

Opmerkingen bij het vergeten of verwijderen

Accounts verwijderen - verwijdering uit zoekmachines

Anoniem persoon
De website Accountkiller heeft de verwijderprocedures voor de belangrijkste websites op een rij gezet. Je ziet meteen aan de kleur of het een eenvoudige of lastige exercitie is om je account te verwijderen.

Directe verwijderingen uit zoekmachines:
Bij Google: verwijdering uit zoekresultaten
Google's algemene verwijderingsbeleid.
Bij Yahoo: alleen afbeeldingen
Bij Bing: verwijderen links

Als een zoekmachine weigert om een specifiek resultaat te verwijderen van een zoekopdracht op naam, dan kan de AP gevraagd worden om hulp.

Forget.me is een dienst die links naar je eigen naam op diverse websites zoekt en een verwijderverzoek naar meerdere zoekmachines tegelijk verstuurt.
Bekijk in dit verband ook de Suicide Machine die helpt om je gegevens te verwijderen van bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Twitter.

Gegevens verwijderen uit account

Een iets minder rigoreuze manier om gegevens te verwijderen is het opschonen van je account. Diverse leveranciers geven inzage in al je mutaties, je browserhistorie of locatiegegevens.
Account- en privacy-instellingen bij Google
Account- en privacy-instellingen bij Microsoft