Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: AVG: Europese Privacyverordening | Bescherming persoonsgegevens | Verwerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Dataretentie | Datalekken | Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming | Doorgifte persoonsgegevens | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Vergeetrecht

Wat is kopie paspoort?

Een kopie paspoort is letterlijk een kopie van een paspoort of identiteitskaart, ook wel 'kopietje paspoort' genoemd. De kopie kan fysiek (op papier) of digitaal zijn, het gaat erom dat de gegevens van uw identiteitsbewijs worden opgeslagen. Met een kopie kan misbruik van persoonsgegevens worden gemaakt, dat is identiteitsfraude.
Als alle gegevens handmatig worden overgenomen dan is er feitelijk ook sprake van een kopie.

Identificatieplicht

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat betreft ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten. Voorbeelden hiervan zijn belastinginspecteurs, milieu-inspecteurs en boswachters. Er moet wel een reden zijn om uw identiteit te controleren.
Let op: in Nederland kennen we geen draagplicht, wel een toonplicht. U hoeft geen identiteitsbewijs op zak te hebben.

Identificatie

Voor identificatie is een geldig identiteitsbewijs nodig: paspoort, identiteitskaart (id-kaart), rijbewijs of vreemdelingendocument. Wanneer u iets aanvraagt, bestelt of ergens toegang wilt kan u gevraagd worden om u te legitimeren. Hiermee wordt vastgelegd wie de aanvrager of besteller is, en wordt voorkomen dat iemand anders uit uw naam handelingen verricht.
Een controle van de identiteit kan alleen plaatsvinden op basis van een origineel document, niet aan de hand van een kopie omdat beschadigingen en vervalsingen op een kopie minder goed zichtbaar zijn.
Wanneer een organisatie uw persoonsgegevens heeft kan er misbruik van die gegevens worden gemaakt. Vandaar dat het verstrekken en opslaan van deze gegevens aan strikte regels is gebonden.
Er is een verschil in het identificeren op zich (het tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens. Een bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol.
Voor identificatie is een origineel document nodig. Dus geen kopie van een identiteitsbewijs of een verlopen identiteitsbewijs.

Wie mag vragen om een kopie paspoort?

Controle identiteit door ambtenaar De volgende instanties mogen om een kopie van uw paspoort vragen: overheid, banken, notarissen, casino's en zorgverleners zoals apotheek, huisarts, zorgverzekeraar.
Niet: verhuurbedrijven, hotels, telecomaanbieders. Die mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en enkele gegevens noteren, maar ze mogen geen kopie maken.
De instanties die hier wel om mogen vragen, moeten de data veilig opslaan en na verloop van tijd (maximaal vijf jaar) verwijderen. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkste gegeven voor instanties.

Een kopie in het personeelsdossier

Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of id-kaart (geen rijbewijs!). Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs Ė met BSN en pasfoto Ė in de loonadministratie te bewaren.
Er mogen geen kopieŽn van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen.

Een veilige kopie maken

Bij het verstrekken van een kopie kunnen maatregelen genomen worden om dit zo veilig mogelijk te doen: Verwijderen of onleesbaar maken van o.a. het BSN, pasfoto en handtekening. Voor dit doel zijn bij gemeenten en de ANWB hoesjes of ID Covers te koop die de bewuste velden afschermen.
Deze gegevens zijn te gevoelig om af te staan:
De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van het paspoort of de kaart kunnen gegevens onleesbaar worden gemaakt en kan een watermerk worden toegevoegd.
Op een papieren kopie kunt u schrijven waarvoor de kopie bedoeld is zodat hij niet voor een ander doel kan worden gebruikt.

Pasfoto en BSN: bijzondere persoonsgegevens

De reden dat kopieŽn van identiteitsbewijzen niet zo maar zijn toegestaan is dat een pasfoto en BSN bijzondere persoonsgegevens onthullen: ras, geloof, gezondheid. Het gevaar van een Burgerservicenummer ligt in het feit dat dit nummer uniek is en gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen.

Opmerkingen bij 'kopietje paspoort'Het deel van de 'cover paspoort' dat de gevoelige gegevens van een paspoort afdekt
Het deel van de 'cover paspoort' dat gevoelige gegevens van een paspoort afdekt