Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een ongeval, misdrijf of medische fout. Bij ongevallen gaat het meestal om verkeersongevallen, maar ook bedrijfsongevallen en ongevallen bij sport komen regelmatig voor.
Voor een slachtoffer is een belangrijke vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Smartengeld bij letselschade

Behalve schadevergoeding van materiŽle schade kunt u in sommige gevallen ook aanspraak maken op vergoeding van immateriŽle schade. Op grond van de wet kan een dergelijke vergoeding worden toegekend bijvoorbeeld bij aantasting in de persoon door lichamelijk of geestelijk letsel, bij schending van de eer of goede naam en in gevallen waarin iemand het oogmerk had een ander schade toe te brengen.
Over het algemeen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld worden uitgekeerd lager dan in andere westerse landen. Er gaan echter steeds meer stemmen op om dit te veranderen.
Denkt u in aanmerking te komen voor smartengeld, praat er dan over met uw letselschadespecialist. Vraag zonodig een second opinion aan.

Letselschade: schadevergoeding / claimen

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke dingen over het hoofd worden gezien.
Om te bepalen of u rechtshulp wilt inschakelen en, zo ja, welke, spelen onderstaande drie factoren een belangrijke rol.

Rechtsbijstandverzekering bij letselschade

Gesubsidieerde / gefinancierde rechtshulp


Rechtshulp bij letselschade: advocaat noodzakelijk?


Total loss na botsing met auto

Letselschade: kosten van rechtshulp

Deelgeschilprocedure

Letselschadezaken zijn vaak complex. De afhandeling van letselschadeclaims neemt veel tijd in beslag. Een deelgeschilprocedure kan uitkomst bieden als de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De oorzaak ligt veelal bij een specifiek punt in de totale onderhandelingen. Elk van de partijen kan in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na die uitspraak kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Letselschade - opmerkingen

Overlijdensschade

Als iemand overlijdt, kan er sprake zijn van overlijdensschade. Er is een beperkte vergoeding mogelijk van de begrafeniskosten en de kosten van levensonderhoud. Win hiervoor juridisch advies in.

Letselschade: Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele wijze schade vergoed krijgen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is opgericht voor een beperkte groep slachtoffers. Om in aanmerking te komen voor een financiŽle bijdrage moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:


Duimoperatie na ongeluk