Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Huurrecht | Huurverhoging | Kamerverhuur | Verhuren woning in verkoop | Woonruimte

Te koop staande woning tijdelijk verhuren?

Naast te koop nu ook te huur Als u uw te koop staande woning wilt verhuren, hebt u daarvoor toestemming nodig van uw hypotheekbank. Dit is bepaald in het huurbeding in de hypotheekakte. De meeste banken geven geen toestemming voor normale verhuur in verband met de huurbeschermingsregels. Zou u namelijk de hypothecaire maandlasten van uw verhuurde woning niet meer aan de bank voldoen, dan mag de bank in het extreme geval uw woning verkopen. En de verkoop van een woning in verhuurde staat - met een huurder die huurbescherming geniet - brengt nu eenmaal minder op dan de verkoop van een leegstaande woning.

De bank geeft waarschijnlijk wel toestemming voor tijdelijke verhuur van uw koopwoning (overbruggingsverhuren) op basis van de Leegstandwet. Bij een dergelijke verhuur zijn de gebruikelijke huurbeschermingsregels niet van toepassing. De bank hoeft dan niet bang te zijn om bij een gedwongen verkoop met een aanwezige huurder te worden geconfronteerd, wat de verkoop bemoeilijkt en de opbrengst nadelig beÔnvloedt. Bijkomend voordeel voor de bank is dat de eigenaar van de woning door de tijdelijke verhuur inkomen verkrijgt. Hierdoor is de kans kleiner dat de woningeigenaar de hypotheeklasten niet meer kan opbrengen en de hypotheekbank tot een gedwongen verkoop zal moeten overgaan.

Fiscale gevolgen van tijdelijk verhuren van een koophuis

De fiscale gevolgen van tijdelijke verhuur van een koopwoning op basis van de Leegstandwet zijn tweeledig:
Mocht de tijdelijke verhuur van uw te koop staande woning worden gestaakt, dan kunt u opnieuw gebruikmaken van de mogelijkheid tot hypotheekrente-aftrek. Deze mogelijkheid komt te vervallen indien, na het jaar waarin uw woning te koop is komen te staan, drie kalenderjaren zijn verstreken.
De regeling dat de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning herleeft geldt in elk geval tot en met het jaar 2014.

Bijzondere voorwaarden van de bank

Ook als u van de bank toestemming hebt gekregen om uw koopwoning tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet, zal de bank bijzondere voorwaarden stellen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de inhoud van het huurcontract, de periode gedurende welke uw woning minimaal te koop moet hebben gestaan, de hoogte van de vraagprijs ten opzichte van de hypotheekschuld enz. Laat u vooraf goed informeren door de bank.

Leegstandwet: voorwaarden verhuur

Om in aanmerking te komen voor tijdelijke verhuur van uw leegstaande woning in verkoop op basis van de Leegstandwet dient u bij uw gemeente een vergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt alleen afgegeven indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo is tijdelijke verhuur van een te koop staande woning uitsluitend mogelijk indien:
Lees de precieze voorwaarden

Te huur staand pand Een vergunning op basis van de Leegstandwet wordt voor 5 jaar verleend. Huiseigenaren mogen meer dan ťťn keer een vergunning aanvragen (met een tussenpoos van minimaal 5 jaar). Daarnaast geldt dat een particulier maximaal twee te koop staande woningen tegelijk mag verhuren op basis van de Leegstandwet.

De eigenaar-verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen. In de vergunning wordt geen maximale huurprijs vastgesteld.
Tijdens de verhuurperiode blijft de woning in de verkoop staan. Wanneer potentiŽle kopers komen kijken dient de huurder hieraan mee te werken. De minimale duur van de verhuur is 6 maanden.
Gemeenten mogen geen eigen eisen stellen aan de verlening van een vergunning: uitsluitend de in de Leestandwet vermelde eisen zijn van toepassing.
Raadpleeg deze website van de overheid over tijdelijk (ver)huren voor meer informatie.

Tips voor het verhuren van de te koop staande woning