Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK

Over deze website - disclaimer

Deze website is een dienst van Quodata. Wij streven ernaar deze webpagina's regelmatig bij te werken. Desondanks zijn fouten of omissies niet uit te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het raadplegen van deze webpagina's of de daarop vermelde links met zich brengt.
De onderwerpen op deze website worden toegelicht naar Nederlands recht.

Beperking aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Quodata.

Privacy - cookies

De logfiles van de website houden rudimentaire informatie bij, zoals alle opgeroepen bestanden met datum, tijd, browser en ip-adres.
Er kunnen tijdelijke cookies gebruikt worden waarin - per sessie of bezoek - gegevens worden opgeslagen. Deze worden direct automatisch verwijderd na uw bezoek. U kunt het gebruik van deze cookies uitzetten in uw browser, maar dat kan de functionaliteit van de website nadelig beÔnvloeden.

De advertenties op Justitia.NL kunnen cookies plaatsen of lezen. Deze cookies worden gebruikt voor informatie-uitwisseling door Google (AdSense/Doubleclick) en de bij haar aangesloten advertentienetwerken. Die cookies kunnen informatie opslaan en doorgeven om de advertenties aan te laten sluiten bij de tekst van de pagina. Uw ip-adres kan worden gebruikt om 'uw advertenties' te combineren met eerder getoonde informatie op andere websites.
Een aantal instellingen hiervoor kunt u aanpassen: klik hiervoor op het icoon bij de advertentie. Op deze plek vindt u ook informatie van de advertentienetwerken.

U kunt in uw browser het gebruik van cookies of het doorgeven van uw informatie blokkeren voor alle websites. Gebruik hiervoor de setting 'Do not track' (Internet Explorer), 'Niet volgen' (Firefox) of 'Verzoek voor niet-bijhouden van je browseverkeer verzenden' (Chrome). Helaas zijn er websites die deze instelling negeren.

Uitgebreide informatie over cookies vindt u op www.cookiewet.eu (onderdeel van Justitia.NL).

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom van de gebruikte materialen liggen bij Quodata. KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Quodata, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van het materiaal.
Justitia.NL is een geregistreerd handelsmerk van Quodata.

Advertenties

Voor het adverteren op Justitia.NL bevelen wij Google Adwords aan. U betaalt daarbij alleen voor echte kliks. Wanneer exposure of exclusiviteit vereist is, kan direct adverteren op Justitia.NL een betere optie zijn. Direct adverteren is mogelijk vanaf 249 euro per maand, excl. btw. Neem contact met ons op voor plaatsingsmogelijkheden.

De advertenties die automatisch getoond worden in de zoekresultaten van Google, komen als volgt tot stand: Gepersonaliseerde advertenties in Google.
Lees ook: Google's basisinformatie over personaliseren.

Advies en verdere juridische hulp

Wij verlenen (nog) geen directe support of juridisch advies. We vermelden zoveel mogelijk objectieve bronnen onder 'Externe links' in de rechterkolom. We laten specialisten zich presenteren via advertenties.

Contact

Justitia.NL en de bijbehorende websites zijn een initiatief van Quodata.
Wij verlenen geen direct juridisch advies.


Quodata Internet & Marketing
Krijgertje 2
5683 LD Best
Tel. 0499 - 378870
www.quodata.nl
info@justitia.nl
KvK nr: 72576790